Chairmen

Luo, Professor Sulan (IST2017, President), PR China

Liang, Professor Songping (IST2017, Co-President), PR China

Teng, Professor Maikun (IST2017, Co-President), PR China

Zhang, Professor Yun (IST2017, Co-President), PR China


Secretariat

Dongting Zhangsun (Admin)

Hui Bing

Jinglin Wang

Manqi Zhangsun

Xiaopeng Zhu

Yanting Song

Ying Fu

Yong Wu

Zhongqiang Liu

Shiqing Zhang

Copyright reserved by International Sociaety on Toxinlogy IST